Slovak Czech English

Kováčske remeslo

Kováč je remeselník, ktorý spracováva za tepla kovy a vyrába z nich rôzne úžitkové alebo ozdobné veci. Kováč spracováva rôzne druhy kovov, počnúc olovom a končiac ocelí. Kováč môže byť aj umelec, potom sa nazýva umelecký kováč, alebo sa môže jednať o pracovníka v strojárskej továrni vykonávajúci strojné kovania. Špecializovaný kováč, ktorý vyrába podkovy pre kone sa nazýva podkúvač.

Čítať ďalej: Kováčske remeslo

LOGIN